logo
0 543 328 38 23
info@seydasofuoglu.com
sychologist-person

Şeyda Sofuoğlu
Uzman Klinik Psikolog

Medikal ve sağlık alanında sekiz yıl boyunca sürdürdüğü çalışmalarında fiziksel rahatsızlıkları tedavi edilmesine rağmen ruh sağlığı üzerine herhangi bir müdahale yapılmayan hastalarda tam bir iyilik halinin görülmediğini fark etmesi, kendisinin ruh sağlığı alanına yönelmesini sağlamış ve kariyer değişikliği yapmasına neden olmuştur.

Bu amaç doğrultusunda İstanbul Ticaret Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nden mezun olmuş ve hemen ardından Maltepe Üniversitesi Klinik Psikoloji Tezli Yüksek Lisans programını tamamlayarak “uzman klinik psikolog” unvanına sahip olmuştur. Psikanalist Dr. Öğretim Üyesi Neslihan Zabcı’dan Psikanalitik Yönelimli Psikopatoloji eğitimi almıştır. Buna ek olarak İstanbul Psikanaliz Eğitim, Araştırma ve Geliştirme Derneği tarafından sürdürülen Psikanalize Giriş Seminerleri’ni tamamlamıştır. İki yıl süreyle Dr. Öğretim Üyesi İpek Güzide Pur süpervizörlüğünde bütüncül bir yaklaşımla Maltepe Üniversitesi SOYAÇ çalışmaları kapsamında bağlanma odaklı psikanalitik terapi yöntemini kullanarak akran danışmanlığı vermiş ve eş zamanlı olarak bireysel terapi seansları kapsamında duygu odaklı bilişsel davranışçı terapi süpervizyonunu tamamlamıştır. Prof. Dr. Hakan Türkçapar’dan Bilişsel Davranışçı Terapi teori ve uygulama eğitimi almıştır. Yaşam boyu öğrenme ilkesini benimsemiş olduğundan, Psikanalist Doç. Dr. İrem Anlı ile psikanalitik yönelimli psikoterapi süpervizyon sürecini sürdürerek klinik bilgi ve pratiğini geliştirmektedir.

Klinik psikolog olarak psikoterapi hizmeti vermeye başlamasının ardından EMDR Derneği’nin EMDR kuramsal eğitim ve süpervizyon süreçlerini tamamlamış, EMDR Terapisi uygulayıcısı olmuştur. EMDR Travma İyileştirme Grubu gönüllüsü olarak covid-19 salgını süresince gerçekleştirilen insani yardım programında terapist olarak ücretsiz çevrimiçi psikolojik destek hizmeti vermiştir. Hem EMDR Derneği hem de Türk Psikologlar Derneği üyesidir.

Prof. Dr. Hürol Fışıloğlu’ndan aile ve evlilik terapisi üzerine kuram ve uygulama eğitimini, ardından süpervizyon sürecini tamamlamıştır. Buna ek olarak; Milli Eğitim Bakanlığı onaylı aile danışmanıdır.

Maltepe Üniversitesi Sokakta Yaşayan ve Çalışan Çocuklar için Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde (SOYAÇ) iki yıl boyunca psikolog olarak görev yapmıştır. Çalıştığı süre içerisinde yaptığı görüşmelerin analizinden oluşan “Okul Terkinin Önlenmesinde Bağlanma Temelli Terapötik Müdahale” başlıklı nitel araştırma tezinin bir bölümünü içeren makalesi “Gelişimsel Travmaya Okul Ortamında Bağlanma Odaklı Terapötik Müdahale” başlığıyla uluslararası hakemli online e-dergide yayınlanmıştır (https://dergipark.org.tr/tr/pub/enad/issue/45025/560616). Lisans ve yüksek lisans eğitimi sırasında Zeytinburnu Yedikule Ermeni Hastanesi ve Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde stajyer psikolog olarak yataklı servis ve poliklinikte gözlemci olarak bireysel görüşmelere, vizitlere, grup görüşmelerine katılmış ve görüşme yapmıştır.

Çeşitli kurumlarda görev almış olan Şeyda Sofuoğlu, şu an kurucu ortağı olduğu BAKIŞ PSİKOLOJİ’de 16 yaş ve üzeri bireylerle psikanalitik yönelimli psikoterapi, psikodinamik psikoterapi ve EMDR terapisi yaklaşımlarıyla çalışmaktadır. Buna ek olarak çiftler ve ailelerle sistemik aile terapisi ve ilişki pusulası yaklaşımlarıyla çalışmaktadır.

Çalışma Alanlarım

Bireysel Psikoterapi

Bireysel psikoterapi, terapi sürecinin tek kişiyle yürütülmesidir. Bu süreçte terapiye gelen kişi ve psikoterapist işbirliği içinde ve birlikte…

Detayları Oku

Online Psikoterapi

Online psikoterapi, terapi sürecinin internet üzerinden gerçekleştirilmesidir. Online psikoterapi süreci, bireysel psikoterapide olduğu gibi tek kişiyle yürütülür ve…

Detayları Oku

EMDR Terapisi

EMDR,  yani “Göz Hareketleriyle Duyarsızlaştırma ve Yeniden İşleme” Adaptif Bilgi İşleme Modeline dayanır. Bu modele göre travmatik ya…

Detayları Oku

Çift Terapisi

Çift terapisi; evli olmayan ya da evli olan bireylerin/çiftlerin/partnerlerin ilişkilerindeki sorunların ele alındığı ya da ilişkideki doyumu arttırmaya…

Detayları Oku

Aile Danışmanlığı/Terapisi

Aile danışmanlığı ve/veya aile terapisi; aileyi oluşturan bireylerin tümünün, bir kaçının ya da sadece bir aile üyesinin katılımıyla…

Detayları Oku

Psikoterapi Yaklaşımı

  • Psychodynamic Therapy

  • Personal Development

  • Motivational Speech

  • Mindtherafy Professional

  • Assesment Consultation

İletişime Geç
Size nasıl yardımcı olabilirim?