logo
0 543 328 38 23
info@seydasofuoglu.com

Bireysel Psikoterapi

Bireysel psikoterapi, terapi sürecinin tek kişiyle yürütülmesidir. Bu süreçte terapiye gelen kişi ve psikoterapist işbirliği içinde ve birlikte çalışır. Genellikle her hafta ya da on günde bir yapılan görüşmeler bireysel psikoterapi senalarını oluşturur. Seanslar 45 dakika sürer. Tüm psikoterapi sürecinin tamamlanmasının ne kadar zaman alacağına ise psikoterapist ve terapiye gelen kişinin birlikte problem ve/veya problemlerin tanımlanmasını ve anlaşılmasını çalıştıktan sonra başka faktörlerde (problemin türü, sıklığı ve ne kadar süredir var olduğu, kişilik özelliğiyle ilgili olup olmaması, kişi ve problem için uygun terapi yöntemi v.b.) gözetilerek yine birlikte karar verilir.

Uzman Klinik Psikolog Şeyda Sofuoğlu’nun bireysel psikoterapi çalışma alanlarından bazıları şunlardır:

 • Kaygı problemleri
 • Duygu düzenleme becerileri (yoğun ve uzun süreli olumsuz duygu ile başa çıkma becerileri)
 • Duygu ifade sorunu
 • Mutsuzluk, çökkünlük
 • Umutsuzluk
 • Stresle başa çıkmada güçlük
 • Travmatik yaşantılar
 • Çocukluk çağı travmaları
 • Kişilerarası ilişkilerde yaşanan sorunlar
 • Romantik ilişkilerde yaşanan sorunlar
 • Öfke kontrol sorunu
 • Kayıp ve yas süreci
 • Varoluşsal kaygılar
 • Aile problemleri
 • Özgüven eksikliği
 • Psikolojik kökenli (fizyolojik kökeni olmayan) bedensel yakınmalar
İletişime Geç
Size nasıl yardımcı olabilirim?