logo
0 543 328 38 23
info@seydasofuoglu.com

EMDR Terapisi

EMDR,  yani “Göz Hareketleriyle Duyarsızlaştırma ve Yeniden İşleme” Adaptif Bilgi İşleme Modeline dayanır. Bu modele göre travmatik ya da rahatsızlık veren yaşam olaylarına maruz kalındığında, bu deneyimler adaptif bir çözüme ulaştırılamaz ve işlevsel olan diğer anı ağlarıyla bütünleştirilemez.  Rahatsızlık veren anı yaşandığı haliyle (duygular, düşünceler, imgeler, sesler, beden duyumları şeklinde) depolanır. Şimdiki durumları algılayışımızda da rahatsızlık veren geçmiş anılara, olaylara dair işlevsel olmayan duygu, düşünce, inanç ve duyumlar etkili olur. Bir başka ifadeyle, EMDR Terapisi ruhsal rahatsızlıkların, olumsuz duygu, düşünce, davranış ve kişilik özelliklerinin arkasında uyum bozucu, işlev bozucu, işlenmeden ve izole bir şekilde depolanmış anıların yattığına vurgu yapar.

EMDR Terapisi 8 aşamalı bir protokole sahiptir. Geçmiş, şimdi ve gelecek şeklindeki 3 yönlü yaklaşımı içermektedir. Hedef (1) geçmişte yaşanan rahatsızlık verici anının yeniden işlenmesi ve duyarsızlaşma sağlanması, (2) güncel rahatsızlık veren uyaranların duyarsızlaştırılması, (3) gelecekte olası benzer sorunlar karşısında kazanılmış olumlu inanç ve duyguların geliştirdiği davranışları, tutumların gösterilebilmesidir.

İletişime Geç
Size nasıl yardımcı olabilirim?