Yazılar ve Makaleler

Obsesif Kompulsif Kişiliğin Kökleri

Obsesif kompulsif kişiler genellikle temizliğe, dakikliğe dikkat eden, kendilerinden yüksek beklentileri olan, katı ahlaki kurallara sahip, mükemmeliyetçi bireylerdir. Bu kişilikleri nedeniyle

Read More

Obsesif-Kompulsif Bozukluk (OKB)

Obsesif-kompulsif bozukluk (OKB) kişide hem obsesyonların hem de kompulsiyonların birlikte görüldüğü kaygı bozukluğudur. Kişiyi rahatsız eden ve istemsiz şekilde ortaya çıkan düşünceler, zihinsel imgeler ya da dürtülere “obsesyon” denir.

Read More

Konuşan Beden: Somatizasyon

Hepimiz günlük yaşamımızda yoğun strese maruz kalır ve ruhsal olarak acı veren durumlarla karşılaşırız. Böyle durumlarla başa çıkmak için hepimizin farklı yöntemleri vardır. Bazılarımız spor yapar, hobi edinir ya da yürüyüş yapar.

Read More

Duygu Düzenleme

Duygular bizim için önemli zamanlarda hayatımıza yön veren aktörlerdir. Bazen bir anda ortaya çıkar ve biz bir anda ortaya çıkan bu duyguya göre bir davranışta ya da fizyolojik tepkide bulunuruz. Bazense bir olayı ya da bir yorumu dinledikten sonra ortaya…

Read More

Depresyon

Günümüzde pek çok insanı etkisi altına alan iki psikolojik rahatsızlıktan biri depresyondur. Çok genel bir tanımlama yapacak olursak depresyon, kişinin günlük hayattan zevk almaması ve kendini mutsuz hissetmesidir. Sıkça çevremizde insanların depresif hissettiğinden şikayet ettiğini duyarız. Bazen kendimiz de aynı…

Read More

Düşünce ve Davranışları Okumak

Diğer insanlarla iletişim kurarken bazen karşımızdaki kişinin düşüncelerini, davranışlarını okuruz. Nasıl mı? Karşımızdaki kişinin davranışlarını, mimiklerini izleriz ve gözlemleriz. Sonucunda da tüm bunlara anlamlar yükleriz. Yaptığımız karşımızdaki kişinin davranışlarından, mimiklerinden yola çıkarak duygu ve düşüncelerine yönelik çıkarımlarda bulunmaktır. Bunu yapmaya…

Read More