Hakkında

Uzman Klinik Psikolog Şeyda Sofuoğlu

Uzman Klinik Psikolog Şeyda Sofuoğlu, 2000 yılında İstanbul Üniversitesi Biyomedikal Cihaz Teknolojisi bölümünü bitirdikten sonra, bir süre kalp pili teknik destek uzmanı olarak çeşitli kurumlarda görev yapmıştır. Bu sırada farklı hastanelerde hastaların kalp pili ve implante edilebilir kardiyoverter defibrilatör ameliyatlarına katılmış ve hasta kontrollerini gerçekleştirmiştir. Hasta kontrolleri sırasında fiziksel sağlıklarına kavuşan hastaların ruh sağlığıyla ilgili yaşadıkları ciddi sorunlar kendisinin ruh sağlığı alanına yönelmesini sağlamış ve kariyer değişikliği yapmasına neden olmuştur.

2014 yılında İstanbul Ticaret Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nden mezun olmuştur. Ardından Maltepe Üniversitesi Klinik Psikoloji Tezli Yüksek Lisans programını tamamlayarak “uzman klinik psikolog” unvanına sahip olmuştur.

Yüksek lisans eğitimi süresince psikanalitik psikoterapiler ve bilişsel davranışçı terapi (BDT) üzerine teorik eğitimini tamamlamıştır. Bu sırada bir yıl süreyle Yrd. Doç. Dr. Neslihan Zabcı’dan Psikanalitik Yönelimli Psikopatoloji eğitimi almıştır. Bu dönem yüksek lisans eğitimine ek olarak Bilişsel Davranışçı Terapi kuramsal bilgi ve uygulama becerilerini geliştirmek üzere altı ay süreyle Prof. Dr. Hakan Türkçapar’dan Bilişsel Davranışçı Terapi teori ve uygulama eğitimini tamamlamıştır. Kuramsal eğitimin ardından psikoterapi uygulamalarına başlayarak iki yıl süreyle Yrd. Doç. Dr. İpek Güzide Pur Karabulut süpervizörlüğünde “Bağlanma Odaklı Psikodinamik Psikoterapi” süpervizyon sürecini tamamlamıştır. Eş zamanlı olarak bir yıl süreyle Yrd. Doç. Dr. İpek Güzide Pur Karabulut’tun “Duygu Odaklı Bilişsel Davranışçı Terapi” süpervizyon sürecinden geçmiştir.

Yine yüksek lisans eğitimi süresince Maltepe Üniversitesi Sokakta Yaşayan ve Çalışan Çocuklar için Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde (SOYAÇ) iki yıl boyunca “Liseden Üniversitesiteye Gençler Birlikte” projesinde gönüllü olarak psikolog olarak görev yapmıştır. Bu sürede hem lise öğrencilerine hem de lise öğrencilerinin annelerine Yrd. Doç. Dr. İpek Güzide Pur Karabulut süpervizörlüğünde “Klinik Dışı Ortamlarda Travma Çalışmalarında Uygulamalı Bağlanma Odaklı Psikodinamik Yaklaşım” çerçevesinde psikolojik destek hizmeti vermiştir. Ek olarak proje kapsamında Prof. Dr. Amara R. Eckert’tan “Risk Altındaki Çocuklara Psikolojik Müdahale” eğitimi almıştır. Projede çalıştığı süre içinde lise öğrencileri ve annelerle yaptığı görüşmelerin analizinden oluşan “Okul Terkinin Önlenmesinde Bağlanma Temelli Terapötik Müdahale” başlıklı nitel araştırma tezini Yrd. Doç. Dr. İpek Güzide Pur Karabulut danışmanlığında tamamlamıştır. Ardından nitel araştırma tezinin bir bölümünü içeren makalesi “Gelişimsel Travmaya Okul Ortamında Bağlanma Odaklı Terapötik Müdahale” başlığıyla uluslararası hakemli online e-dergide yayınlanmıştır.

Klinik psikolog olarak psikoterapi hizmeti vermeye başlamasının ardından EMDR Derneği’nin EMDR 1. Düzey kuramsal eğitim ve süpervizyon süreçlerini tamamlamış, 1. Düzey EMDR Terapisi uygulayıcısı olmuştur. Hem EMDR Derneği hem de Türk Psikologlar Derneği üyesidir. Ek olarak Türk Psikologlar Derneği’nden Minnesota Çok Yönlü Kişilik Envanteri (MMPI) eğitim sürecini tamamlayarak uygulayıcı olmaya hak kazanmıştır.

Prof. Dr. Hürol Fışıloğlu’ndan aile ve evlilik terapisi üzerine kuram ve uygulama eğitimi almış ve ardından süpervizyon sürecini tamamlamıştır. Buna ek olarak; Milli Eğitim Bakanlığı’nın teori, uygulama ve süpervizyondan oluşan toplam 464 saatlik eğitimini tamamlayarak “aile danışmanı” unvanına sahip olmuştur.

Maltepe Üniversitesi 1. Psikoloji Günü’nde “Sokakta Yaşayan ve Çalışan Çocuklar için Araştırma ve Uygulama Merkezi (SOYAÇ) Çalışmaları” başlıklı; E. Tekcan ile birlikte International Student Congress’te “Attachment Based Peer Support: A Case Study” başlıklı; Okul Terkinin Önlenmesi için Liseden Üniversitesiteye Gençler Birlikte konferansında “Bağlanma Odaklı Müdahalede Bire Bir İlişki: Okul Ortamında Annelerle Çalışma” başlıklı sözlü bildirileri bulunmaktadır.

Yüksek lisans eğitimi sırasında bir yıl süreyle Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde stajyer psikolog olarak psikiyatrik muayenelerde gözlemci olarak bulunmuştur. Lisans eğitimi sırasında Zeytinburnu Ermeni Hastanesi’nde stajyer psikolog olarak görev yapmıştır. Bu sürede yatan ve ayaktan hastadan anamnez alma ve yatan hasta görüşmeleri yapmıştır, terapi seanslarında ve psikiyatrik muayenelerde gözlemci olarak bulunmuştur.

Çeşitli danışmanlık merkezlerinde klinik psikolog olarak görev yapmış olan Şeyda Sofuoğlu, şu an Pür Psikoloji Danışmanlık Eğitim Araştırma’da 16 yaş ve üzeri yetişkinlerle bağlanma odaklı psikodinamik psikoterapi, EMDR Terapisi ve duygu odaklı bilişsel davranışçı terapi yöntemleriyle bireysel psikoterapi seanslarını yürütmektedir. Buna ek olarak sistemik aile terapisi ve ilişki pusulası yöntemleriyle çift ve ailelere hem terapi hizmeti hem de danışmanlık hizmeti vermektedir.